Bodemdetectie / Explosievenonderzoek

Overal ter wereld bevinden zich nog explosieven (bijvoorbeeld niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie) in de ondergrond. Deze explosieven kunnen bij het uitvoeren van werkzaamheden een groot risico vormen. Middels een detectieonderzoek kan de aanwezigheid van deze explosieven in kaart worden gebracht.

GSNED/BMNED maakt bij het detectieonderzoek/explosievenonderzoek gebruik van magnetometersonderingen. Het meetprincipe van de magnetometerconus is gebaseerd op de detectie van magnetische onregelmatigheden ten gevolge van de aanwezigheid van ijzerhoudende objecten. Door het meten van lokale afwijkingen van het totale magnetische veld kan het type, de omvang, de vorm en de positie van het object nauwkeurig worden bepaald.

Magnetometersonderingen zijn niet-destructief (er hoeft geen grond  te worden verwijderd of afgevoerd en ook zijn grondwater gerelateerde zaken niet aan de orde). De magnetometerconus meet de veranderingen in het magnetische veld in zowel de X, Y als Z richting en kan magnetische anomalieën opsporen tot 1 à 2 m afstand waardoor met elke sondering een verticale cilinder met een diameter van 2 à 4 m kan worden onderzocht.

De vrijgave geschiedt door een volgens de normen ISO9001, VCA** en het Werkveld Specifieke Certificatie Schema Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). De magnetometersonderingen worden door GSNED in eigen beheer verricht.

Tijdens de uitvoering van de magnetometersonderingen kunnen ook de standaard sondeerparameters zoals puntweerstand, kleef en helling worden meegenomen. Desgewenst kan ook de waterspanning worden geregistreerd. Door deze gelijktijdige registratie van geotechnische parameters en het magnetisch veld kan worden aangegeven in welke grondlagen de eventuele metalen voorwerpen zich bevinden. Daarnaast kan de verkregen informatie worden gebruikt voor het uitvoeren van diverse geotechnische studies.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.