Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes


Evides Waterbedrijf werkt aan het optimaliseren van de drinkwatervoorziening in Zeeland om klanten nu en in de toekomst continu te voorzien van schoon en betrouwbaar drinkwater. Daarom gaat Evides een nieuwe drinkwaterleiding realiseren tussen Kapelle en Goes. De werkzaamheden beginnen vanaf pompstation De Wranghe in Kapelle tot de Eikenlaan in Goes.
  
 

Daarnaast wordt een leiding verlegd in Goes-Zuid om een goede connectie te maken tussen het huidige leidingnet en de nieuwe leiding. 

Het tracé is deels gelegen in een gebied waarin archeologische verwachtingswaarde aanwezig is. Binnen deze zones vinden daarom de graafwerkzaamheden plaats onder begeleiding van een archeoloog.

BMNED/GSNED

In opdracht van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf bv uit Heesch worden door de veldwerkafdeling van BMNED, GSNED, geodetische werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt m.b.v. zowel GPS als Total Station het ca. 4,5 km lange tracé uitgezet, worden archeologische gebieden gemarkeerd en wordt het volledige leidingtracé ingemeten ten behoeve van de as-build dossiers. Ter plaatse van de gestuurde boring onder de A58 wordt een nul- en eindmeting van de A58 gedaan d.m.v. reflectorloos meten.

GSNED, uw beste maat als het om grond en water gaat!

Facts & Figures

  • Landmeetkundige werkzaamheden

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen