Jachthaven Goes

GSNED BV heeft van Gemeente Goes de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Jachthaven Goes”. Voor dit project hebben wij 13 sonderingen uitgevoerd vanaf het water. Met behulp van pontons, welke werden gestuurd door onze duwboot GSNED 18, werden op de projectlocaties 13 sonderingen uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef. De gemiddelde diepte bedroeg ongeveer 10 meter minus waterbodem.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Gemeente Goes

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes