Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam

Sluishuis wordt hét nieuwe architectonische landmark van Amsterdam en een juweel voor stadsdeel IJburg. Sluishuis komt aan Steigereiland-Noord en ligt direct in het IJ en doet daarmee recht aan de schoonheid van het omringende water. Het Sluishuis bestaat uit circa 440  appartementen, parkeerplaatsen, commerciële ruimten en aanlegplaatsen voor woonboten.

Het ontwerp is van de hand van de bekende Deense architecten Bjarke Ingels Group (BIG) en BARCODE Architects uit Rotterdam. BESIX zal in combinatie met VORM het Sluishuis in Amsterdam ontwikkelen.

In opdracht van BESIX zijn door GSNED nasonderingen uitgevoerd tot een diepte van 70 meter minus waterbodem. De sonderingen zijn uitgevoerd met meting van conusweerstand, lokale kleef en dubbele helling.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Bjarke Ingels Group (BIG), BARCODE Architects, BESIX, VORM

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes