Palm Paper King’s Lynn

Palm is een van de toonaangevende bedrijven in de Europese papierindustrie. De Palm Group is verdeeld in Papierfabriek Palm met zijn 5 papierfabrieken voor de vervaardiging van papier en Palm Packaging Group met 26 fabrieken voor de vervaardiging van golfkarton.

De derde pijler van hun activiteiten, die de inkoop van grondstoffen omvat, wordt samengevoegd onder het overkoepelende Palm Recycling, bestaande uit twee recyclingbedrijven.

Het productenpakket op de site in King's Lynn omvat standaard krantenafdruk. Bij het ontwerp van de papierfabriek in King's Lynn zijn de nieuwste en meest milieuvriendelijke technologieën gebruikt, zodat een nieuwe milieuvriendelijke maatstaf werd gerealiseerd.

Palm gelooft in het genereren van energie door investeren in Combined Cycled Gas Turbines (CCGT) in alle vijf haar fabrieken. De implementatie van twee nieuwe CCGT's op de productieplaatsen in King's Lynn (UK) en Descartes (Frankrijk) begon in 2016. De nieuw geïnstalleerde turbines worden in 2018 gestart met als doel het totale energieverbruik van beide papierfabrieken te voorzien. De projecten zullen ook resulteren in vermindering van de CO2 footprints bij beide fabrieken en steunt voorts de inzet voor de bescherming van het milieu.

GSNED
Van Glass-Bau, een middelgrote Duitse bouwonderneming kregen wij de vraag voor het uitvoeren van alle civiele werken voor de bouw van het nieuwe power station.
De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van alle bouw- en opslagvelden incl. cementstabilisatie, het graven van nieuwe afwateringssloten, het aanleggen van al het ondergrondse leidingwerk, het kappen van alle funderingspalen en het aanleggen van de nieuwe wegen rondom het nieuwe power station.
Voor de aanleg van de bouw- en opslagvelden zit er zo’n 15.000m³ grondverzet in, wegens de terreinomstandigheden wordt het grondtransport uitgevoerd met rupsdumpers.
Het leidingwerk bestaat onder andere uit betonbuizen, pp buizen, diverse mantelbuizen, diverse PP drukleidingen, een blusleiding van gietijzer en een rvs afvoerleidingsysteem. 
Er worden zo’n 400 funderingspalen op hoogte afgewerkt
Zodra het gebouw aan de buitenzijde gereed is worden er rondom het gebouw nieuwe wegen aangelegd inclusief straatkolken en straatverlichting.
Om het huidige wegennetwerk op de fabriek zijn er geasfalteerde bouwwegen aangelegd tot aan de bouwplaats, verkeer wat de bouw verlaat gaat allemaal over onze automatische bandenwasinstallatie. 

Facts & Figures

  • Landmeetkundige werkzaamheden

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes