Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek

Om afslag door golven tegen te gaan is de Provincie Zeeland voornemens op de locaties Baalhoek en Kuitershoek een aantal strekdammen aan te leggen in het kader van de buitendijkse maatregelen van het Natuurpakket Westerschelde.
 

Ter voorbereiding van de aanleg wordt in opdracht van de Provincie Zeeland door GSNED het geotechnisch bodem- en laboratoriumonderzoek verzorgt, bestaande uit 11 sonderingen, 6 pulsboringen en diverse laboratoriumonderzoeken op grond (bepaling volumegewichten, samendrukkingsproeven en triaxiaalproeven).

De werkzaamheden kunnen enkel bij een uiterste laagwaterstand uitgevoerd worden, de werktijd is daardoor zeer beperkt.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes