3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad

In opdracht van Gemeente Almere zal Knipscheer Infrastructuur 3 nieuwe bruggen realiseren. Dit drietal bestaat uit een stalen fietsbrug, een ophaalbrug en een betonnen verkeersbrug. Deze bruggen ontsluiten het Schateiland en maken de kruising van het Trekvogelpad met de nieuwe vaargeul om het Schateiland mogelijk. Deze vaargeul vormt vanaf 2019 de verbinding tussen Noorderplassen en het Markermeer, en heeft door de nieuwe beweegbare brug geen hoogtebeperking voor de scheepvaart. De werkzaamheden dienen in het 3e kwartaal van 2019 te zijn afgerond.

GSNED heeft in opdracht van Knipscheer Infrastructuur 8 sonderingen met meting van conusweerstand, lokale kleef en waterspanning vanaf het water uitgevoerd. Deze zijn doorgezet tot een gemiddelde diepte van 23 meter onder de waterbodem. 
Gezien de beperkte omgevingsruimte hebben wij ter plaatse de aangevoerde pontons opgebouwd.
Aanvullend hebben wij een zettingspredictie ter plaatse van de nieuw aan te leggen weg van en naar de bruggen en de landaanwinning ter plaatse van de bruggen
uitgevoerd.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Knipscheer Infrastructuur

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes