All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België

Op het terrein van ArcelorMittal in de zeehaven van Gent zal medio 2020 een All Weather Terminal (AWT) gebouwd worden. Dit 240 meter lange, 60 meter brede, hoogstaande bouwwerk met een opslagcapaciteit van 60.000 ton zal zo’n 30 meter boven de waterspiegel uitstijgen. Momenteel kan ArcelorMittal het laadproces alleen bij droog weer uitvoeren. Met de bouw van deze nieuwe terminal kan dit, ongeacht het weer, 24/7 plaatsvinden.

In opdracht van Stadsbader N.V. te Harelbeke heeft GSNED het geotechnische veldwerk verzorgd. In de eerste fase bestond dit uit 7 sonderingen vanaf het water met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze sonderingen werden tot 25 meter diep onder de waterbodem doorgezet worden. Daarnaast werden 2 sonderingen vanaf het land uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Er werden eveneens 2 pulsboringen uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Per pulsboring werden 6 ongeroerde bodemmonsters genomen. Ter plaatse van deze boringen werden per locatie 2 peilbuizen geplaatst.
In de tweede fase hebben we nogmaals 23 watersonderingen en 26 landsonderingen uitgevoerd.

Facts & Figures

  • Stadsbader N.V.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes