Geotechnisch onderzoek in Terneuzen

Wonen aan het water is én blijft bijzonder. De aantrekkingskracht van het water is groot. Heerlijk vanuit je luie stoel over de havens te turen met een uitzicht wat letterlijk iedere dag weer anders is. Een levend schilderij waar je nooit op uitgekeken raakt. De Sluiswachter is direct gelegen aan de handelshaven van Terneuzen en biedt derhalve een fantastisch uitzicht over de haven, het sluizencomplex van Terneuzen en zelfs over de Westerschelde. Het nieuwe complex De Sluiswachter zal ruimte bieden aan 46 koop- en huurappartementen in diverse types appartementen in verschillende afmetingen. Daarnaast komen er verschillende winkels in het complex.

In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo heeft GSNED het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd, hierbij gaat het om zo’n 50 standaard sonderingen 14 waterspanningssonderingen, 150 MAG-sonderingen en diverse milieuboringen. De MAG-sonderingen zijn gebruikt voor het opsporen van de groutankers van de naastgelegen kadeconstructie. Op deze manier zijn de locaties van de nieuw te boren palen bepaald zonder dat ze een bestaand anker kunnen raken.

Naast de sonderingen heeft GSNED diverse waterspanningsmeters en trillingsmeters geplaatst, trillingsmeters zowel in de grond als op de kade en bij naastgelegen bestaande bebouwing conform het door BMNED opgestelde monitoringsplan. Tijdens het heien van de funderingspalen zijn de trillingsmeters elke dag gemonitord en werd er iedere dag een complete meetronde uitgevoerd op de bestaande bebouwing rondom de nieuwbouw. BMNED heeft naast het complete funderingsadvies met alle bijbehorende berekeningen technische ondersteuning verleend bij diverse vergunningsaanvragen. Tevens is een toetsing gedaan van de invloed van de nieuwbouw op de bestaande kade.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Aannemersbedrijf Van der Poel
  • 2017 - 2018

Onze specialisaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes