Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam

GSNED BV heeft van Gebr. van ‘t Hek bv uit Zuidoostbeemster de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van aanvullend geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Looslaan 9 te Hillegersberg”.

Voor project C.N.A. Looslaan 9 te Hillegersberg hebben wij 12 sonderingen uitgevoerd. 3 landsonderingen met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze sonderingen hadden een gemiddelde diepte van zo’n 25,40 meter minus maaiveld.

Tevens hebben wij 9 watersonderingen uitgevoerd. Deze waren gesitueerd naast het perceel waar we de landsonderingen hebben uitgevoerd. Deze sonderingen hadden een gemiddelde diepte van 27,8 meter minus waterbodem.

Aanvullend op bovenstaande sonderingswerkzaamheden hebben wij sonarmetingen vanaf het water uitgevoerd. Uiteraard alles met ons eigen materieel zodat een snelle verwerkingstijd gegarandeerd is.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Gebr. van ‘t Hek bv

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes