Hollandse IJsselkering

De Stormvloedkering Hollandse IJssel, Hollandsche IJsselkering of Algerakering is een stuw in de Hollandse IJssel, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, die dient om te voorkomen dat bij extreem hoogwater te veel water landinwaarts komt. Het is het oudste kunstwerk van de Deltawerken. Rijkswaterstaat laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren welke zullen worden verricht door Aannemingsbedrijf de Klerk bv. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het doorvoeren van verbetermaatregelen aan de damwanden van het Hollandsche IJsselkeringcomplex. Onderdeel hiervan is onder andere het opstellen van een geotechnisch onderzoeksrapport.

GSNED BV heeft van Aannemingsbedrijf de Klerk bv uit Werkendam de opdracht gekregen voor uitvoering van geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Hollandsche IJsselkering”. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie.

Om de resultaten te bekomen heeft GSNED in totaal 17 sonderingen uitgevoerd. 15 sonderingen op het land, met een gemiddelde diepte van ca. 40 meter minus maaiveld. Daarnaast zijn 2 watersonderingen uitgevoerd met een gemiddelde diepte van ca. 27 meter minus waterbodem. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische kleefmantelconus en voldoen aan tenminste klasse 3 zoals vastgelegd in de internationale sondeernorm NEN-EN-ISO 22476-1. Van de sonderingen werd door ons bedrijfsbureau BMNED op basis van de conusweerstand en het wrijvingsgetal een indicatief bodemprofiel afgeleid.

Facts & Figures

  • GSNED / BMNED
  • Aannemingsbedrijf De Klerk Werkendam

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes