DC Appelweg Moerdijk

Heembouw heeft een overeenkomst gesloten met de logistieke belegger Exeter Property Group voor de ontwikkeling en realisatie van een logistiek DC aan de Appelweg in Moerdijk. Het kavel waarop het distributiecentrum komt omvat 4 hectare en het nieuwe DC wordt 28.000 m2 groot, verdeeld over een hal van 24.000 m2, een kantoor van 1.200m2 en 3.400 m2 mezzanine. De verwachte oplevering is eind 2017.

GSNED heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van de sonderingen.
De sondeerwerkzaamheden bestonden uit 88 sonderingen 40 meter diepte en 24 sonderingen van 20 meter diepte. Van de sonderingen tot 40 meter diepte werden er 40 uitgevoerd met registratie van de waterspanning.
Iets meer dan de helft van de sonderingen zat in verharding, de boringen door de verharding heen zijn eveneens door ons uitgevoerd.
We hebben tevens de opdracht gekregen om na het aanbrengen van de funderingspalen een percentage hiervan te beproeven.

BMNED ondersteunt Heembouw bij het ontwerpen van de ondergrondse funderingen.
Zo worden er zettingsanalyses gemaakt voor het gehele buitenterrein, de funderingen worden gedimensioneerd op basis van zettingen en rotaties en worden de palenplannen vervaardigd.
Uiteraard worden de resultaten van paalproeven door BMNED geanalyseerd en gerapporteerd. 

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes