Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen

GSNED / BMNED heeft van Ingenieursbureau Walhout Civil bv uit Middelburg de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek ten behoeve van het project “Kanaal Gent-Terneuzen”. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie.

GSNED Teneinde dit inzicht te krijgen heeft GSNED een 4-tal landsonderingen van 25 meter beneden maaiveldniveau uitgevoerd. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische kleefmantelconus en tevens meting van de waterspanning. Ook zijn vanaf ons werkschip 8 watersonderingen uitgevoerd met een diepte van 20 meter beneden de waterbodem. Dit waren tevens sonderingen met meting van lokale kleef en waterspanning.

Facts & Figures

  • Sonderingen op het water

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes

Sonderingen op het water

Jachthaven Goes

GSNED BV heeft van Gemeente Goes de opdracht aanvaard voor het uitvoeren...