Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen

GSNED / BMNED heeft van Ingenieursbureau Walhout Civil bv uit Middelburg de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek ten behoeve van het project “Kanaal Gent-Terneuzen”. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie.

GSNED Teneinde dit inzicht te krijgen heeft GSNED een 4-tal landsonderingen van 25 meter beneden maaiveldniveau uitgevoerd. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische kleefmantelconus en tevens meting van de waterspanning. Ook zijn vanaf ons werkschip 8 watersonderingen uitgevoerd met een diepte van 20 meter beneden de waterbodem. Dit waren tevens sonderingen met meting van lokale kleef en waterspanning.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes