Sonderingen Galgenweel te Antwerpen

Galgenweel
Het Galgenweel is het grootste semi-natuurlijk brakwatermeer in Vlaanderen. Het meer is circa 40ha groot en gelegen aan de linkeroever in Antwerpen. Het meer is ontstaan door een dijkdoorbraak en staat in verbinding met de Zeeschelde middels een sluis, hierdoor blijft het een brakwatermeer. De diepte varieert van 2 tot 15 meter en het heeft een oeverlengte van 3500 meter. Met name in de zomermaanden is er veel zeilsport en hengelsport activiteit.

 

Kabel wakeboarden
Kabel wakeboarden is vergelijkbaar met wakeboarden achter een boot. Het verschil is dat je bij kabel wakeboarden door een kabel over het water getrokken wordt. Deze kabel wordt elektrisch aangedreven en er kunnen, afhankelijk van het niveau van de wakeboarder, snelheden worden behaald tot boven de 30km/u.

Nieuwbouw installatie wakeboardkabel en onthaalaccomodatie
Er wordt een nieuwe wakeboard kabelinstallatie gebouwd met bijbehorende onthaalaccomodatie. De bouw bestaat uit een zestal masten, een wakeboardkabel welke elektrisch wordt aangedreven middels een sleelift (welke slechts 53dB geluid produceert), een startponton wat te bereiken is via een loopbrug en het geheel zal 402m lengte bedragen. 
De onthaalaccomodatie zal voorzien zijn van een onthaal, verschillende kleedruimtes, sanitaire voorzieningen, technische installaties, bergingen, een bar en riant terras. Om het milieuvriendelijke aspect niet uit het oog te verliezen krijgt het exterieur een groendak.

GSNED
GSNED heeft in opdracht van Eaglefish het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd.
De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van 6 sonderingen vanaf een ponton.
Bij de sonderingen werd de waterspanning geregistreerd, de sonderingen werden uitgevoerd tot een diepte van 18 meter onder de waterbodem.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes