Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2

GSNED heeft van Waterschap Hollandse Delta de opdracht mogen ontvangen voor het baggeren van landelijk gebied Goeree-Overflakkee 2014 en 2015. 
 

Deelopdracht-2 omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het maaien van 380.037 meter taluds van sloten en watergangen
  • Het reinigen / doorspuiten van 8.695 meter duikers 
  • Het uitbaggeren van 3.226 m3 vervuilde bagger en afvoeren naar een erkend verwerker
  • Het uitbaggeren  van 17.847 m3 bagger en het transporteren ervan naar een aangelegd depot
  • Het uitbaggeren van 84.918 m3 bagger en dit direct verspreiden op de kant

Bagger is een blauwzwart mengsel van gedeeltelijk vergane, van organismen overgebleven stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt, zoals sloten, singels en meren. Deze laag ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, afgestorven waterplanten en bladeren. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd doorgaat. De baggerlaag groeit gemiddeld een centimeter per jaar.Door het verwijderen van de bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten sloten en singels breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water. In de legger staan de juiste maten (diepte en breedte van de sloot) beschreven. Alle sloten en singels worden één keer in de zes of zeven jaar gebaggerd.

In de tweede deelopdracht in 2015 zijn de polders rondom Sommelsdijk en Melissant aan de beurt en in 2014 werden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de polders van Dirksland en Middelharnis.

Facts & Figures

  • Grondverzet

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes