Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent

GSNED heeft van Artes Depret nv uit Zeebrugge de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van aanvullend geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort (R40 Sint-Lievenslaan) te Gent”. Hiervoor zijn 2 controlesonderingen uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze controlesonderingen moesten worden uitgevoerd op het water onder een bestaande brug wat de bewegingsruimte extra krap maakte en de uitdaging extra groot. We hebben gebruikt gemaakt van pontons met hierop een rupskraan en hebben daar onze 20-tons sondeerplatform aan gemonteerd. Middels casingbuizen, welke we naast de geplaatste palen hebben geplaatst, konden we er zeker van zijn dat de sondeerstangen niet zouden buigen.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Artes Depret nv

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes