Grond-, Weg- en Waterwerken

GSNED is actief op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Wij beschikken over ruime vakkennis om het eerste traject te (bege)leiden en het materieel en ervaring om een goede uitvoering te realiseren. Wij beschikken over calculators, uitvoerders, werkvoorbereiders en projectleiders en hebben een brede ervaring door reeds uitgevoerde projecten welke variëren van primaire en secundaire waterkeringen tot grondwerken en waterwerken tot baggerwerkzaamheden.