Onze gerealiseerde projecten

Hieronder een selectie van enkele van onze projecten.
Voor ons volledige dienstenpakket mag u ons altijd contacteren.

Vind projecten bij u in de buurt

 • 3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad

  In opdracht van Gemeente Almere zal Knipscheer Infrastructuur 3 nieuwe bruggen realiseren. Dit drietal bestaat uit een stalen fietsbrug, een ophaalbrug en een betonnen verkeersbrug. Deze bruggen ontsluiten het Schateiland en maken de kruising van het Trekvogelpad met de nieuwe vaargeul om het Schateiland mogelijk. Deze vaargeul vormt vanaf 2019 de verbinding tussen Noorderplassen en het Markermeer, en heeft door de nieuwe beweegbare brug geen hoogtebeperking voor de scheepvaart. De werkzaamheden dienen in het 3e kwartaal van 2019 te zijn afgerond.

  GSNED heeft in opdracht van Knipscheer Infrastructuur 8 sonderingen met meting van conusweerstand, lokale kleef en waterspanning vanaf het water uitgevoerd. Deze zijn doorgezet tot een gemiddelde diepte van 23 meter onder de waterbodem. 
  Gezien de beperkte omgevingsruimte hebben wij ter plaatse de aangevoerde pontons opgebouwd.
  Aanvullend hebben wij een zettingspredictie ter plaatse van de nieuw aan te leggen weg van en naar de bruggen en de landaanwinning ter plaatse van de bruggen
  uitgevoerd.

 • Ledeganckkaai te Antwerpen, België

  Verspreid over 7 zones van het Scheldekaaienproject worden in het Antwerpse havengebied verbeteringen en renovatiewerken uitgevoerd. Ter plaatse van de Ledeganckkaai zal een volledig nieuwe kademuur worden gerealiseerd. Om te zorgen dat de kade zijn karakteristieke uitstraling niet verliest worden kenmerkende, historische stijlelementen later teruggeplaatst op de nieuwe constructie.

  Teneinde een goed beeld te krijgen van de bodemgesteldheid ter hoogte van de kademuur heeft GSNED in opdracht van Artes Roegiers te Kruibeke tot op heden een 36-tal sonderingen uitgevoerd tot maximaal 10 meter onder de waterbodem, maar dit aantal zal nog gestaag oplopen. De reeds voltooide sonderingen zijn uitgevoerd middels sondeermaterieel vanaf een ponton met meting van conusweerstand en kleef.

 • All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België

  Op het terrein van ArcelorMittal in de zeehaven van Gent zal medio 2020 een All Weather Terminal (AWT) gebouwd worden. Dit 240 meter lange, 60 meter brede, hoogstaande bouwwerk met een opslagcapaciteit van 60.000 ton zal zo’n 30 meter boven de waterspiegel uitstijgen. Momenteel kan ArcelorMittal het laadproces alleen bij droog weer uitvoeren. Met de bouw van deze nieuwe terminal kan dit, ongeacht het weer, 24/7 plaatsvinden.

  In opdracht van Stadsbader N.V. te Harelbeke heeft GSNED het geotechnische veldwerk verzorgd. In de eerste fase bestond dit uit 7 sonderingen vanaf het water met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze sonderingen werden tot 25 meter diep onder de waterbodem doorgezet worden. Daarnaast werden 2 sonderingen vanaf het land uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Er werden eveneens 2 pulsboringen uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Per pulsboring werden 6 ongeroerde bodemmonsters genomen. Ter plaatse van deze boringen werden per locatie 2 peilbuizen geplaatst.
  In de tweede fase hebben we nogmaals 23 watersonderingen en 26 landsonderingen uitgevoerd.

 • Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen

  GSNED / BMNED heeft van Ingenieursbureau Walhout Civil bv uit Middelburg de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek ten behoeve van het project “Kanaal Gent-Terneuzen”. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie.

  GSNED Teneinde dit inzicht te krijgen heeft GSNED een 4-tal landsonderingen van 25 meter beneden maaiveldniveau uitgevoerd. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische kleefmantelconus en tevens meting van de waterspanning. Ook zijn vanaf ons werkschip 8 watersonderingen uitgevoerd met een diepte van 20 meter beneden de waterbodem. Dit waren tevens sonderingen met meting van lokale kleef en waterspanning.

 • DC Defensiedok Nieuwegein

  Bedrijvenpark “Het Klooster” in Nieuwegein is met haar centrale ligging in Nederland en het goede wegennetwerk rondom, bij uitstek de locatie voor het uitvoeren van gecentraliseerde logistieke activiteiten. Het bedrijventerrein ligt pal aan Rijksweg A27 met een eigen op- en afrit (28) direct naar het terrein. De snelwegverbinding naar de A12 richting Den Haag en Arnhem en de A2 richting Amsterdam en Eindhoven is op zeer korte afstand. Op bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein bouwt Heembouw een grootschalig en duurzaam, 28.000 m² groot, distributiecentrum.

  GSNED/BMNED
  GSNED heeft 148 sonderingen uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef. Daarnaast nog 8 sonderingen met aanvullende metingen van waterspanning. Al deze sonderingen zijn doorgezet tot gemiddeld bijna 25 meter minus maaiveld.
  BMNED heeft op basis van deze sonderingen een funderingsadvies opgesteld.

 • Exeter Park Świebodzin, Polen

  Exeter Świebodzin is een distributie centrum met een geplande oppervlakte van 122.068 m2 welke moderne opslagruimte zal bieden. Het distributiecentrum is gelokaliseerd nabij het S3/A2 knooppunt. Exeter Świebodzin biedt goede omstandigheden voor distributie binnen Polen, Duitsland en de Centraal en Oost-Europese regionen. Er zijn 3 bouwstadia. Het eerste stadium vind plaats in het 4e kwartaal van 2017, zijnde het zoneringsplan voor magazijnen en lichte industrie.