Onze gerealiseerde projecten

Hieronder een selectie van enkele van onze projecten.
Voor ons volledige dienstenpakket mag u ons altijd contacteren.

Vind projecten bij u in de buurt

 • Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam

  Sluishuis wordt hét nieuwe architectonische landmark van Amsterdam en een juweel voor stadsdeel IJburg. Sluishuis komt aan Steigereiland-Noord en ligt direct in het IJ en doet daarmee recht aan de schoonheid van het omringende water. Het Sluishuis bestaat uit circa 440  appartementen, parkeerplaatsen, commerciële ruimten en aanlegplaatsen voor woonboten.

  Meer
 • Groot Onderhoud Vaarwegen

  Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren dan ook tot de drukste ter wereld. Het is belangrijk dat we deze krachtige positie vasthouden en verder ontwikkelen. Goed onderhouden vaarwegen zijn hiervoor essentieel. Daarom voert Rijkswaterstaat in het kader van het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) onderhoudswerkzaamheden uit. Op 16 locaties binnen de Rijkswaterstaat beheersgebieden Zuid-Nederland en Zee & Delta zijn voor remming- en geleidewerken diverse risico’s voorzien als gevolg van achterstallig onderhoud.

  Het doel van het project ‘GOVa 7c’ is te zorgen voor een veilig, beschikbaar en betrouwbaar hoofdvaarwegennet, door het op zo kort mogelijke termijn, binnen de randvoorwaarden en budget, uitvoeren van de benodigde maatregelen om het achterstallig onderhoud aan de remming- en geleidewerken weg te nemen, waarbij invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie.
  Rijkswaterstaat heeft de opdracht aan Witteveen+Bos gegund.

  Meer
 • 3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad

  In opdracht van Gemeente Almere zal Knipscheer Infrastructuur 3 nieuwe bruggen realiseren. Dit drietal bestaat uit een stalen fietsbrug, een ophaalbrug en een betonnen verkeersbrug. Deze bruggen ontsluiten het Schateiland en maken de kruising van het Trekvogelpad met de nieuwe vaargeul om het Schateiland mogelijk. Deze vaargeul vormt vanaf 2019 de verbinding tussen Noorderplassen en het Markermeer, en heeft door de nieuwe beweegbare brug geen hoogtebeperking voor de scheepvaart. De werkzaamheden dienen in het 3e kwartaal van 2019 te zijn afgerond.

  GSNED heeft in opdracht van Knipscheer Infrastructuur 8 sonderingen met meting van conusweerstand, lokale kleef en waterspanning vanaf het water uitgevoerd. Deze zijn doorgezet tot een gemiddelde diepte van 23 meter onder de waterbodem. 
  Gezien de beperkte omgevingsruimte hebben wij ter plaatse de aangevoerde pontons opgebouwd.
  Aanvullend hebben wij een zettingspredictie ter plaatse van de nieuw aan te leggen weg van en naar de bruggen en de landaanwinning ter plaatse van de bruggen
  uitgevoerd.

  Meer
 • Ledeganckkaai te Antwerpen, België

  Verspreid over 7 zones van het Scheldekaaienproject worden in het Antwerpse havengebied verbeteringen en renovatiewerken uitgevoerd. Ter plaatse van de Ledeganckkaai zal een volledig nieuwe kademuur worden gerealiseerd. Om te zorgen dat de kade zijn karakteristieke uitstraling niet verliest worden kenmerkende, historische stijlelementen later teruggeplaatst op de nieuwe constructie.

  Teneinde een goed beeld te krijgen van de bodemgesteldheid ter hoogte van de kademuur heeft GSNED in opdracht van Artes Roegiers te Kruibeke tot op heden een 36-tal sonderingen uitgevoerd tot maximaal 10 meter onder de waterbodem, maar dit aantal zal nog gestaag oplopen. De reeds voltooide sonderingen zijn uitgevoerd middels sondeermaterieel vanaf een ponton met meting van conusweerstand en kleef.

  Meer
 • All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België

  Op het terrein van ArcelorMittal in de zeehaven van Gent zal medio 2020 een All Weather Terminal (AWT) gebouwd worden. Dit 240 meter lange, 60 meter brede, hoogstaande bouwwerk met een opslagcapaciteit van 60.000 ton zal zo’n 30 meter boven de waterspiegel uitstijgen. Momenteel kan ArcelorMittal het laadproces alleen bij droog weer uitvoeren. Met de bouw van deze nieuwe terminal kan dit, ongeacht het weer, 24/7 plaatsvinden.

  In opdracht van Stadsbader N.V. te Harelbeke heeft GSNED het geotechnische veldwerk verzorgd. In de eerste fase bestond dit uit 7 sonderingen vanaf het water met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze sonderingen werden tot 25 meter diep onder de waterbodem doorgezet worden. Daarnaast werden 2 sonderingen vanaf het land uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Er werden eveneens 2 pulsboringen uitgevoerd tot een diepte van -35 meter. Per pulsboring werden 6 ongeroerde bodemmonsters genomen. Ter plaatse van deze boringen werden per locatie 2 peilbuizen geplaatst.
  In de tweede fase hebben we nogmaals 23 watersonderingen en 26 landsonderingen uitgevoerd.

  Meer
 • Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen

  GSNED / BMNED heeft van Ingenieursbureau Walhout Civil bv uit Middelburg de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek ten behoeve van het project “Kanaal Gent-Terneuzen”. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie.

  GSNED Teneinde dit inzicht te krijgen heeft GSNED een 4-tal landsonderingen van 25 meter beneden maaiveldniveau uitgevoerd. De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische kleefmantelconus en tevens meting van de waterspanning. Ook zijn vanaf ons werkschip 8 watersonderingen uitgevoerd met een diepte van 20 meter beneden de waterbodem. Dit waren tevens sonderingen met meting van lokale kleef en waterspanning.

  Meer