Onze gerealiseerde projecten

Hieronder een selectie van enkele van onze projecten.
Voor ons volledige dienstenpakket mag u ons altijd contacteren.

Vind projecten bij u in de buurt

 • Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam

  GSNED BV heeft van Gebr. van ‘t Hek bv uit Zuidoostbeemster de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van aanvullend geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Looslaan 9 te Hillegersberg”.

  Voor project C.N.A. Looslaan 9 te Hillegersberg hebben wij 12 sonderingen uitgevoerd. 3 landsonderingen met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze sonderingen hadden een gemiddelde diepte van zo’n 25,40 meter minus maaiveld.

  Tevens hebben wij 9 watersonderingen uitgevoerd. Deze waren gesitueerd naast het perceel waar we de landsonderingen hebben uitgevoerd. Deze sonderingen hadden een gemiddelde diepte van 27,8 meter minus waterbodem.

  Aanvullend op bovenstaande sonderingswerkzaamheden hebben wij sonarmetingen vanaf het water uitgevoerd. Uiteraard alles met ons eigen materieel zodat een snelle verwerkingstijd gegarandeerd is.

  Meer
 • Jachthaven Goes

  GSNED BV heeft van Gemeente Goes de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Jachthaven Goes”. Voor dit project hebben wij 13 sonderingen uitgevoerd vanaf het water. Met behulp van pontons, welke werden gestuurd door onze duwboot GSNED 18, werden op de projectlocaties 13 sonderingen uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef. De gemiddelde diepte bedroeg ongeveer 10 meter minus waterbodem.

  Meer
 • Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent

  GSNED heeft van Artes Depret nv uit Zeebrugge de opdracht aanvaard voor het uitvoeren van aanvullend geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het project “Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort (R40 Sint-Lievenslaan) te Gent”. Hiervoor zijn 2 controlesonderingen uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef. Deze controlesonderingen moesten worden uitgevoerd op het water onder een bestaande brug wat de bewegingsruimte extra krap maakte en de uitdaging extra groot. We hebben gebruikt gemaakt van pontons met hierop een rupskraan en hebben daar onze 20-tons sondeerplatform aan gemonteerd. Middels casingbuizen, welke we naast de geplaatste palen hebben geplaatst, konden we er zeker van zijn dat de sondeerstangen niet zouden buigen.

  Meer
 • Hollandse IJsselkering

  De Stormvloedkering Hollandse IJssel, Hollandsche IJsselkering of Algerakering is een stuw in de Hollandse IJssel, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, die dient om te voorkomen dat bij extreem hoogwater te veel water landinwaarts komt. Het is het oudste kunstwerk van de Deltawerken. Rijkswaterstaat laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren welke zullen worden verricht door Aannemingsbedrijf de Klerk bv. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het doorvoeren van verbetermaatregelen aan de damwanden van het Hollandsche IJsselkeringcomplex. Onderdeel hiervan is onder andere het opstellen van een geotechnisch onderzoeksrapport.

  Meer
 • Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam

  Sluishuis wordt hét nieuwe architectonische landmark van Amsterdam en een juweel voor stadsdeel IJburg. Sluishuis komt aan Steigereiland-Noord en ligt direct in het IJ en doet daarmee recht aan de schoonheid van het omringende water. Het Sluishuis bestaat uit circa 440  appartementen, parkeerplaatsen, commerciële ruimten en aanlegplaatsen voor woonboten.

  Meer
 • Groot Onderhoud Vaarwegen

  Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. De Nederlandse vaarwegen behoren dan ook tot de drukste ter wereld. Het is belangrijk dat we deze krachtige positie vasthouden en verder ontwikkelen. Goed onderhouden vaarwegen zijn hiervoor essentieel. Daarom voert Rijkswaterstaat in het kader van het project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) onderhoudswerkzaamheden uit. Op 16 locaties binnen de Rijkswaterstaat beheersgebieden Zuid-Nederland en Zee & Delta zijn voor remming- en geleidewerken diverse risico’s voorzien als gevolg van achterstallig onderhoud.

  Het doel van het project ‘GOVa 7c’ is te zorgen voor een veilig, beschikbaar en betrouwbaar hoofdvaarwegennet, door het op zo kort mogelijke termijn, binnen de randvoorwaarden en budget, uitvoeren van de benodigde maatregelen om het achterstallig onderhoud aan de remming- en geleidewerken weg te nemen, waarbij invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van Rijkswaterstaat op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie.
  Rijkswaterstaat heeft de opdracht aan Witteveen+Bos gegund.

  Meer