Paalproeven

Gebouwen worden alsmaar groter en funderingstechnieken steeds complexer. Daarnaast krijgt een fundering, afhankelijk van de grondsoort, altijd met diverse krachten te maken. Deze krachten beïnvloeden de draagkracht van funderingspalen. Om funderingen en vooral de nieuwste funderingstechnieken op de juiste wijze te testen kan een paaltest een uitkomst zijn. Er zijn verschillende manieren om draagkrachten van funderingspalen middels proefbelastingen te testen.