Geodesie

Voor het realiseren van gebouwen en het aanleggen van bijvoorbeeld wegen, waterwegen en dijken worden er diverse metingen verricht. Zo worden er profielmetingen gedaan die inzicht geven in de doorsneden van objecten. De data die uit deze metingen voortkomt kan door de geotechnische tekenaars van GSNED worden verwerkt tot een gedetailleerd beeld. Naast profielmetingen worden vooraf aan de bouw-, of aanlegwerkzaamheden ook hoogtemetingen uitgevoerd. Deze metingen zijn noodzakelijk wanneer er een risico bestaat op zetting van objecten.
Een andere landmeetkundige verrichting is het vaststellen van de grenzen tussen percelen.
GSNED kan al deze metingen voor u bewerkstelligen.