Plaatproeven

Een plaatproef, ook wel plaatdrukproef of plaatbelastingsproef genoemd, heeft tot doel de verdichtingsgraad van de (onder)grond, fundering, ophoging of de wegstructuur te verkrijgen, tot een beperkte grondlaagdikte, zodat het (elastische) eigenschappen hiervan beoordeeld of gemonitord kan worden.

Bij deze proef wordt een centrisch belaste, stijve plaat met een bepaalde oppervlakte of diameter met een hydraulische vijzel in stappen belast om zo de elasticiteitsmodulus en beddingsconstante te verkrijgen.

Er zijn twee soorten plaatproeven: Statisch en dynamisch. Bij een statische proef kan gebruik worden gemaakt van verschillende diameters platen. Bij een dynamische plaatproef betreft dit veelal middels een plaat met een diameter van 300mm. De dynamische plaatproef is sneller uitvoerbaar, maar er dient wel een correlatie te zijn met een statische plaatproef.

Bij iedere stap wordt de zakking van de plaat ten opzichte van de grond of wegstructuur gemonitord. Tussen de stappen door wordt de plaat weer ontlast, dit allemaal volgens voorgeschreven stappen, afhankelijk van de toe te passen normering welke gehanteerd wordt.

Aan de hand van de geresulteerde zakking/zetting kan de kwaliteit van de verdichting of aanvulling worden beoordeeld of de elasticiteit van de ondergrond worden bepaald.