Paalproeven

Gebouwen worden alsmaar groter en funderingstechnieken steeds complexer. Daarnaast krijgt een fundering, afhankelijk van de grondsoort, altijd met diverse krachten te maken. Deze krachten beïnvloeden de draagkracht van funderingspalen. Om funderingen en vooral de nieuwste funderingstechnieken op de juiste wijze te testen kan een paaltest een uitkomst zijn. Er zijn verschillende manieren om draagkrachten van funderingspalen middels proefbelastingen te testen.

Statische proefbelasting
Met een dergelijke test wordt een horizontale draagbalk op een aantal funderingspalen geplaatst. De druk op deze balk wordt opgevoerd en zo ontstaan er steeds hogere krachten op de palen. Door deze krachten ontstaan er bewegingen in de palen, welke gemeten worden. Zo wordt nauwgezet de draagkracht van de funderingspalen gemeten en is duidelijk te rapporteren hoe deze reageert op bepaalde krachten. Deze testwijze neemt relatief veel tijd in beslag, maar geeft daarentegen nauwkeurige en volledige resultaten welke gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van de bouwwerkzaamheden.

Dynamische proefbelasting
Het uitvoeren van een dynamische proefbelasting heeft eveneens tot doel het bepalen van het grondmechanisch draagvermogen met het bijbehorende last-zakkingsgedrag van een funderingspaal. Het meetprincipe is vrijwel identiek aan het uitvoeren van een PDA-meting met als onderscheid dat de dynamische proefbelasting wordt uitgevoerd op een paal die in evenwicht verkeert met de ondergrond, waarbij wateroverspanningen zijn gedissipeerd. Dynamische proefbelastingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een ‘dood’ valgewicht, dat met behulp van een telekraan wordt opgehesen en dat men daarna (via een glijstang) weer op de paalkop laat vallen.
Hoewel dit qua mobilisatie voordelen biedt ten opzichte van het gebruik van een heiblok, dient bedacht te worden dat uitvoering van een afzonderlijke test veel bewerkelijker is en kwalitatief veel mindere meetsignalen oplevert, met als impliciet resultaat een minder betrouwbare voorspelling van het draagvermogen.

PDA-metingen
PDA-metingen (Pile Driving Analysis) kunnen worden uitgevoerd teneinde meer informatie bloot te leggen aangaande het heiproces. Aan de kop van de paal worden reksensoren en versnellingssensoren bevestigd. Verbonden met een veld-PC leveren deze gedurende het hei-proces real-time krachten en snelheden in de paal. Op basis van deze gegevens kan tijdens iedere heiklap o.a. worden afgeleid welke spanningen (druk en trek) zich voordoen in de paal en welke energie wordt overgedragen, wat de dynamische heiweerstand is en hoe centrisch geslagen wordt. Deze toepassing komt met name voor bij lopende heiwerken, waarbij men (onverwacht) wordt geconfronteerd met (ongebruikelijk hoge percentages) paalschade. Op basis van de meetresultaten kunnen aanbevelingen worden gedaan voor aanpassing van het heiproces.


Voor uitgebreide informatie en de verschillende mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze website www.APTSbv.nl