GSNED GPS Gator 4x4

Met onze aangepaste Gator kunnen wij moeiteloos GPS continu metingen uitvoeren. Door de grote bodemvrijheid in combinatie met de inschakelbare 4x4 aandrijving en sperdifferentieel kunnen vele soorten terrein snel in kaart gebracht worden. Wij hebben deze Gator aangepast om zo efficient en betrouwbaar mogelijk GPS continu metingen te kunnen doen. Dit is een ideale manier om b.v. maaiveldmetingen van (middel)grote terreinen middels GPS in kaart te brengen.

De metingen kunnen, naar de behoefte van de klant, ingesteld worden op afstand of tijd met vooraf bepaalde intervallen. Deze metingen kunnen wij dan vervolgens verwerken naar een door de klant gewenst eindresultaat op tekening. Dit kan b.v. als doeleinde dienen om volumemetingen te doen voor afgraven/aanvullen van een terrein of een inschatting hiervoor te maken alvorens aan een werk te beginnen.