Waterspanningsmeters

De bodem bestaat uit meerdere lagen met verschillende grondsoorten. Elke grondsoort heeft zijn unieke eigenschappen waardoor er slappe, maar ook stabielere bodems bestaan. Door de verschillende bodems is ook de doorlaatbaarheid van water variabel. Hierdoor kan per gebied en diepte de waterspanning van het grondwater variëren. Het is van groot belang voor het bouwen van objecten de juiste waterspanning te bepalen en te creëren. Zo kan voorkomen worden dat de grond en daarmee het object verzakt.
Door middel van elektrische waterspanningsmeters kan de spanning van het water worden bepaald. Deze meters worden geplaatst en kunnen op bepaalde tijden worden uitgelezen. GSNED kan deze metingen voor u verzorgen.

GSNED, uw beste maat als het om grond en water gaat!