Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen

ASK Romein heeft in Vlissingen-Oost aan het huidige perceel van Hillebrand, de loodsen van voormalig scheepswerf de Donge aangekocht. Met deze aankoop wilt ASK Romein zichzelf de ruimte geven, letterlijk en figuurlijk, om nog grotere en meer complexe projecten te verwezenlijken.

De ligging in de haven is uniek, gelegen aan zeer diep vaarwater waar de grotere installatieschepen direct kunnen aanmeren. Hierdoor kunnen grotere bruggen en offshore constructies gebouwd worden die rechtstreeks over het water vervoerd kunnen worden.

GSNED heeft voor dit project, in opracht van Ingenieursbureau Maters en de Koning, een 15-tal watersonderingen met meting van conusweerstand en lokale kleef uitgevoerd. Deze sonderingen hebben we gemaakt vanaf ons eigen werkschip, de GSNED17. Tevens hebben wij een bodempeiling uitgevoerd ten behoeve van bepaling van de dikte van de sliblaag.

Gerelateerde projecten

Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes