Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe sluis komt binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen te liggen, tussen de westsluis en de oostsluis. De huidige middensluis moet gesloopt worden. Voor de nieuwe sluis moet een aantal bedrijfsgebouwen en woningen op het sluizencomplex wijken. De bedrijven die hier gevestigd zijn moeten dus een (tijdelijk) nieuw onderkomen vinden. Oliehandel De Lege & Zoon is één van de bedrijven die plaats moet maken voor de reconstructie van het sluizencomplex. 

GSNED heeft onder andere gezorgd voor het aanbrengen van de betonklinkerverharding, het leveren en plaatsen kantoorunit, afvalwaterinstallatie, hekwerk, poorten, (water)tappunten, walstroomvoorziening, het aansluiten van de opslagcontainers en het aanbrengen van de ontsluitingsweg. Tevens hebben wij de herstelwerkzaamheden van de wrijfstijlen verzorgd.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes