Kanaaldok B3 BASF Antwerpen

Kanaaldok B3 (250 meter breed en 11 meter diep en 81,29 ha) behoort tot chemiereus BASF Antwerpen, het grootste geïntegreerde chemische productiecentrum van België en het tweede grootste belangrijkste productieplatform van de BASF-groep wereldwijd. Het Kanaaldok B3 beschikt over aansluitingen voor tankschepen voor laden en lossen middels landkranen. Daarnaast zijn er aansluitingen voor chloor- en zwavelpijpen. In het westelijk gerichte BASF-insteekdok zijn verplaatsbare zakkenladers en laadbuizen voor stortgoederen. 

BMNED / GSNED
Om de steeds groter worden zeeschepen te kunnen laten afmeren worden door BASF Antwerpen nieuwe afmeervoorzieningen gerealiseerd. GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, heeft in opdracht van BASF Antwerpen geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft bestaan uit 35-tons sonderingen vanaf het water. Met behulp van standaard sondeermaterieel (20 tons) kon de harde zandlaag met conusweerstanden van >90 MPa niet worden gepenetreerd. GSNED heeft met een speciaal voor deze klus vervaardigde 35-tons sondeertoren sonderingen van 25 meter minus waterbodem uitgevoerd en de werkzaamheden met succes afgerond. Tijdens het sonderen werden over vrijwel het gehele traject conusweerstanden geregistreerd van 30 MPa en hoger met als uitschieter een laag van ca. 3 à 4 meter met conusweerstanden > 90 MPa op een diepte van 10 meter minus waterbodem.

Facts & Figures

  • BMNED + GSNED
  • BASF Antwerpen

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes