Ledeganckkaai te Antwerpen, België

Verspreid over 7 zones van het Scheldekaaienproject worden in het Antwerpse havengebied verbeteringen en renovatiewerken uitgevoerd. Ter plaatse van de Ledeganckkaai zal een volledig nieuwe kademuur worden gerealiseerd. Om te zorgen dat de kade zijn karakteristieke uitstraling niet verliest worden kenmerkende, historische stijlelementen later teruggeplaatst op de nieuwe constructie.

Teneinde een goed beeld te krijgen van de bodemgesteldheid ter hoogte van de kademuur heeft GSNED in opdracht van Artes Roegiers te Kruibeke tot op heden een 36-tal sonderingen uitgevoerd tot maximaal 10 meter onder de waterbodem, maar dit aantal zal nog gestaag oplopen. De reeds voltooide sonderingen zijn uitgevoerd middels sondeermaterieel vanaf een ponton met meting van conusweerstand en kleef.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Artes Roegiers

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes