Aanleg wachtvoorziening ATM in het Hollandsch diep

ATM is een volcontinubedrijf en verwerkt voornamelijk gevaarlijk afval zoals; klein chemisch afval, industrieel en scheepsafval, verontreinigd afvalwater/slib en verontreinigde grond.

Met 180 medewerkers wordt jaarlijks 1,5 miljoen ton afval verwerkt, wat voor ruim negentig procent weer geschikt gemaakt wordt voor hergebruik als product of als grondstof. Door de hoeveelheden die worden verwerkt is ATM één van de grootste verwerkers van gevaarlijk afval ter wereld. De afvalverwerking bij ATM is een juiste balans tussen veiligheid, doelmatigheid, efficiëntie en zorg voor milieu.

Om het aanbod van afval te kunnen blijven verwerken is ATM voornemens hun aanlegvoorziening in het Hollandsch Diep te vergroten. GSNED heeft voor deze geplande uitbreiding een 15-tal sonderingen uitgevoerd op het water bij een waterdiepte varierend van ca. 10 tot 14 meter. De sonderingen werden doorgezet tot een diepte van ca. 30 meter minus waterbodem.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen