126 sonderingen in Nieuwvliet

Ballast Nedam Gebiedsontwikkeling nv is voornemens aan de Baanstpolder te Nieuwvliet het recreatiegebied ‘Strandpark Natuurlijk Nieuwvliet Bad’ te realiseren, dit in samenwerking met Gemeente Sluis. Hiertoe werd in november 2008 tussen beide partijen een intentieovereenkomst gesloten.

 

Het plangebied, ca. 16,5 ha groot, is gelegen in het buitengebied van de gemeente Sluis, ten zuidoosten van de kern Nieuwvliet-Bad op 400 meter van het strand.
Nieuwvliet-Bad is, naast de naam van de kern, de verzamelnaam voor de bungalowparken, recreatieterreinen en campings aan de West-Zeeuwsvlaamse kust. 

Het initiatief voorziet in de realisatie van een recreatieterrein met in totaal 165 recreatieve verblijfsgebouwen. Het betreft een bedrijfsmatige exploitatie, waarbij de
woningen niet permanent bewoond mogen worden. Daarnaast worden in het plangebied bijbehorende voorzieningen (diensten) en een beheerderswoning (bedrijfswoning) gerealiseerd.
Het historische landschap is een belangrijk uitgangspunt in de planvorming. Zo
worden de dijkstructuren aan weerszijden van het plangebied gerespecteerd. Ook
wordt de watergang meegenomen in de plannen. Deze wordt in het plan vergroot
tot een waterpartij die refereert aan de oude krekenstructuur en de voormalige structuur van dergelijke polders. In de bebouwing komen dijkwoningen, kreekwoningen, boomgaardwoningen en erfwoningen terug.

Het uitvoeren van het geotechnisch bodemonderzoek werd toevertrouwd aan BMNED/GSNED. In opdracht van Boiten Raadgevend Ingenieurs worden in het plangebied 126 stuks sonderingen uitgevoerd.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen