Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom ‘De Lindenhoeve’

Midden in het centrum van Sluis ligt een tot restaurant verbouwde hoeve, genaamd ‘De Lindenhoeve’, op steenworp van winkelstraten, monumenten en fietsroutes. Restaurant - tearoom De Lindenhoeve biedt haar klanten een authentieke keuken met streekgebonden gerechten.

 

Het pand is echter toe aan een grootschalige renovatie. De plannen betreffen de vernieuwing van de keuken, toiletgroep, zaal, bovenverdieping, verwarmings- en ventilatietechnieken en energiebesparende maatregelen in zijn algemeenheid.
Gezien de totaliteit van aan te pakken zaken, de nood aan extra inpandige logistieke ruimte en in
het kader van betere efficiëntie is gekozen voor vernieuwbouw. Dit betekent dat ca. tweederde
deel van de bestaande gebouwen wordt gesaneerd en herbouwd.
Deze grootschalige oefening zal veel vergen van de staf alsook enige hinder betekenen voor de klant tijdens de werken (het restaurant blijft open tijdens de werken!).
Midden in de zaak wordt een wand met glas voorzien die zal toelaten tijdens de werken in de bouwput en in de nieuwbouw te kijken tijdens de opbouw. Ook zal middels schermen en camera’s te zien zijn wat er gebeurd tijdens de werkzaamheden.

BMNED/GSNED

BMNED verzorgt in opdracht van De Lindenhoeve de geotechnische, statische en bouwfysische berekeningen en al het daarbij corresponderende tekenwerk, een en ander tot op werktekeningniveau. Door GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, werd het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd. Voor de uitwerking van de technische installaties wordt gebruik gemaakt van de diensten van De InstallatieVraagbaak.

Tot slot treedt BMNED/GSNED in deze op als hoofdaannemer, waarbij alle grondwerkgerelateerde zaken door GSNED in eigen beheer worden uitgevoerd. De bouwkundige afdeling van BMNEDrunt het verdere bouwproject en stuurt de onderaannemers aan.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen