520 sonderingen binnen 6 weken

Tijdens de bouwvakvakantie in augustus 2010 heeft GSNED 40 sonderingen uitgevoerd voor aannemingsbedrijf Cordeel Nederland ten behoeve van de bouw van een nieuwe opslaghal op het terrein van Verbrugge Terminals in Vlissingen.

Heden is hieruit een vervolgopdracht ontstaan waarbij binnen zes weken 520 sonderingen uitgevoerd dienen te worden. GSNED denkt te allen tijde in mogelijkheden en zal, in tegenstelling tot de gebruikelijke manier van werken, de opdracht in ploegendiensten uitvoeren. Zo zal er door 2 ploegen in een volcontinudienst gewerkt worden.

De sonderingen voor de poeren worden doorgedrukt tot een diepte van 20 meter, de sonderingen voor de vloer worden doorgedrukt tot een diepte van 15 meter.

Ons adviesbureau BMNED maakt de constructieberekeningen en het funderingsadvies.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen