Raamovereenkomst geotechnisch bodemonderzoek Waterschap Rivierenland

Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht (201.000 hectare) is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken en kades, een goed waterbeheer, het zuiveren van rioolwater en het beheer van wegen en vaarwegen. 
 

Waterschap Rivierenland bevindt zich in 4 provincies: Gelderland, Utrecht, Noord- Brabant en Zuid-Holland. Het werkgebied bevat onder meer 140 km vaarwegen, 575 km wegen en fietspaden, 1000 km dijken en 4000 km sloten. Het water in de vele watergangen in het rivierengebied worden met behulp van tientallen poldergemalen op peil gehouden.

BMNED / GSNED heeft in combinatie met AGEL Adviseurs uit Oosterhout een raamovereenkomst gesloten met Waterschap Rivierenland voor het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek ten behoeve van het renoveren, vervangen en/of bijplaatsen van stuwen binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Het contract heeft een duur van 3 jaar.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen