12 sonderingen voor de Branding te Cadzand

Cadzand-Bad is als badplaats de toeristische trekpleister bij uitstek in Zeeuws-Vlaanderen. Toerisme en recreatie vormen nu en in de toekomst de grootste economische pijler van Cadzand-Bad. De veranderingen in deze sector vragen om een kwaliteitsverbetering. De gemeente Sluis stimuleert en faciliteert de broodnodige kwaliteitsslag door ondermeer een samenhangend beleidskader te bieden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De (her)ontwikkeling van de badplaats zal vele jaren vergen en het uiteindelijke resultaat wordt door vele partijen samen gerealiseerd. Om de koers en samenhang tussen de diverse stappen in dat lange ontwikkelingstraject te begeleiden is een sterke ruimtelijke regie noodzakelijk. Ingezet wordt op een versterking van het profiel van Cadzand-Bad als een stijlvolle familiale badplaats.

De Branding
Ten westen van het Strandhotel kan op de kavel van restaurant De Branding een nieuw en hoger bouwvolume ontstaan. Hierdoor is ruimte voor een volledige nieuwbouw van residentie De Branding. Samen met de pleinbebouwing op de hoek van de Leeuwerikenlaan leidt dit tot een zekere poortwerking aan deze zijde van het Duinplein. De mooie omgeving en de ligging aan het strand maken De Branding tot een gewilde locatie voor iedereen die Cadzand-Bad bezoekt. 

BMNED
In opdracht van projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute wordt door BMNED het geotechnisch en milieukundig aspect van de nieuwbouw onder de loep genomen. BMNED zal de projectontwikkelaar ondersteunen m.b.t. de toe te passen bouwkuip, de grondwateronttrekking, de toe te passen fundatie onder het volledig onderkelderde gebouw (2 lagen onder maaiveld). Tot slot zal nog een studie worden gedaan naar de stabiliteit van het bestaande dijklichaam. De bouwkuip wordt namelijk gerealiseerd in de kern van een primaire waterkering. GSNED draagt zorg voor het bijkomende veldwerk.
In totaal worden er 12 sonderingen uitgevoerd met de volgende metingen:
3 stuks met meting van conusweerstand en lokale kleef tot een diepte van 40 meter –maaiveld.
8 stuks met meting van conusweerstand, lokale kleef en de waterspanning tot een diepte van 40 meter –maaiveld.
1 stuks met meting van conusweerstand, lokale kleef, waterspanning en de elektrische geleidbaarheid tot een diepte van 20 meter –maaiveld.
Daarnaast draagt GSNED zorg voor het vrij maken van de sondeerlocaties, het terug herstellen van grasvelden en straatwerk.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen