Sondeerwerkzaamheden in Eemshaven

Koninklijke Vopak nv (Vopak), 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal-operator, is momenteel bezig met de realisatie van een lagedoorzetterminal (slechts één doorzet van de opslagcapaciteit per jaar) voor de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten voor Europese overheden. Het gaat hoofdzakelijk om ruwe olie en olieproducten, zoals benzine, diesel en kerosine, welke alleen worden aangewend in geval van een (wereld)crisis.

De tankterminal wordt gesitueerd in de Eemshaven ten zuidwesten van de Julianahaven, in de gemeente Eemsmond. De terminal zal via een pijpleiding verbonden worden met een steiger gelegen in de Julianahaven in de Eemshaven.

Het plan is om de lagedoorzetterminal gefaseerd aan te leggen. In de eerste fase gaat het om 10 tanks van elk 60.000 m3 (totaal 600.000 m3) en een vingerpier. In de daaropvolgende fasen is het plan om het aantal tanks uit te breiden tot een maximale capaciteit van 46 tanks (totaal 2.760.000 m3), verspreid over ca. 55 ha.

Er zijn geen financiële details bekendgemaakt omtrent de omvang van het project, maar de totale bouwkosten worden geschat op ca. € 165 miljoen. 

In opdracht van een grote Nederlandse aannemer (Cordeel Nederland bv) verzorgt GSNED een deel van het geotechnische bodemonderzoek en verzorgen de adviseurs van BMNED de geotechnische berekeningen voor diverse constructies, zoals bijgebouwen, (toren)kraanopstelplaatsen en de pijpleiding.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Cordeel Nederland bv
  • 2017

Onze specialisaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen