200 sonderingen Rondweg Oudenbosch (N641)

Om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en de kern Oudenbosch te ontlasten van het doorgaande (vracht)verkeer, wordt de rondweg Oudenbosch (Zuidelijke Omlegging Oudenbosch, ZOO) gerealiseerd.

Voor dit omvangrijke project wordt door GSNED, in opdracht van Gemeente Halderberge het geotechnisch bodem- en laboratoriumonderzoek verzorgt. Zo worden een 200-tal sonderingen en een 15-tal boringen uitgevoerd en worden diverse laboratoriumonderzoeken op grond en grondwater verricht. De geotechnisch adviseurs en geoconstructeurs van BMNED staan de Gemeente Halderbege bij op het gebied van maatregelen ter beperking en/of voorkoming van zakkingen van de aanwezige leidingen NGU 12", NGU 16", RAPL 34" en AWP 1500 mm. Deze bestaande leidingen worden in de toekomstige situatie gekruist door de rondweg Oudenbosch.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen