Statische paaltesten rondom Brussel

Om de mobiliteit in en rondom Brussel te verbeteren en om het toenemende autoverkeer dat deze stad verstikt af te remmen is het noodzakelijk snellere en frequentere spoorverbindingen te realiseren rondom Brussel. Om deze reden is het project Gewestelijk ExpresNet (GEN) opgestart. 

 

Door het aantal sporen dat op de hoofdassen van en naar Brussel ligt te verdubbelen zal de Belgische hoofdstad vlotter toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. Concreet betekent dat een uitbreiding van twee naar vier sporen. Voor het op vier sporen brengen van de spoorlijnen zullen de bestaande bruggen, tunnels en viaducten moeten worden verbreed.

Voor de verbreding van het spoor tussen het station van Brussel-Zuid en de Duivenmelkersstraat in Anderlecht, waar in 2010 opdracht voor is verstrekt, vereist dit de verbreding van het spoorwegplatform, de heraanleg van een 15-tal bruggen, de bouw van een nieuwe halte in Anderlecht en de verplaatsing van gasleidingen en hoogspanningskabels.

Voor de verbreding van het spoor kregen wij de opdracht  om op diverse locaties statische paaltesten uit te voeren. Deze paaltesten zijn volledig geinstrumenteerd (klasse A - kracht en vervormings gestuurd), waardoor het last-zakkingsgedrag met inbegrip van de verdeling schachtwrijving en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proeven kan worden vastgesteld.

Facts & Figures

  • Statische paaltesten

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen