4 Statische paaltesten op Yara

Voor het project “Bouw van een nieuwe Ureum fabriek op Yara Sluiskil" kreeg GSNED van de Duitse hoofdaannemer Uhde opdracht voor het uitvoeren van 4 statische paaltesten.

Vanwege het spoedeisende karakter van onze opdracht hebben wij in eigen beheer een volledig nieuw test-frame gebouwd en dit alles binnen een tijdsbestek van één week. Met een lengte van 20 meter, een breedte van 3 meter, een hoogte van 1 meter en een gewicht van zo’n 36 ton was hier sprake van een reusachtig frame. Nog in dezelfde week wordt eveneens gestart met de voorbereidingen op de projectlocatie. Vanwege de omvang en het gewicht van het testframe was het noodzakelijk dat de testlocaties voor zware voertuigen en materialen bereikbaar zouden zijn en uiteraard daar ook tegen bestand. Daartoe dienden wel aanpassingen te geschieden in de vorm van het creëren van diverse overgangen m.b.v. zware dragline-schotten en werden de verschillende testlocaties vlak afgewerkt. Vervolgens werden, op die plaatsen waar het frame gelegd zou gaan worden, aan beide zijden van het frame dragline-schotten voorzien, 5 stuks naast elkaar en dan 3 lagen gestapeld.

Het testframe zal met de uiteinden op deze schotten komen liggen, waarna de ballast erop gestapeld kan worden in de vorm van stalen plakken, met een gewicht van 10 ton per stuk. Amper een week na het verkrijgen van de opdracht wordt op vrijdag door GSNED gestart met het aanvoeren van alle materialen. Als laatste wordt laat in de avond het frame aangevoerd en geplaatst waarna in de nachtelijke uren de test wordt opgebouwd. De dag daaropvolgend neemt men een aanvang met het uitvoeren van de eerste test; ieder uur wordt de druk op de paal met 30 ton vergroot en iedere 5 minuten worden er metingen uitgevoerd met de totall-station. De test zal doorgaan tot een maximum van 300 ton of totdat de paal bezwijkt. 

Zaterdagavond na het aflopen van de eerste test werd de stelling afgebroken en verplaatst naar de volgende locatie waar wederom in de nacht de test weer werd opgebouwd teneinde reeds de volgende dag de volgende test te kunnen uitvoeren. Er is 24H op 24H gewerkt tijdens de paaltesten om diverse redenen. Enerzijds t.b.v. de veiligheid op de projectlocatie, gedurende de avond- en nacht waren weinig mensen aanwezig wat vanwege de grootte en zwaarte van het testmateriaal een voordeel was. Anderzijds waren er een dusdanig veel activiteiten t.b.v. de nieuwbouw dat wij opteerden voor een zo korte mogelijke tijd op de locatie te zijn, zodanig dat we de overige werkzaamheden niet te veel zouden hinderen.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Hoofdaannemer Uhde

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen