Galecopperbrug Utrecht (A12)

In de periode 2013 tot 2015 renoveert Rijkswaterstaat de Galecopperbrug, onderdeel van de A12 bij Utrecht. De Galecopperbrug is 1 van de 14 bruggen binnen het project “Renovatie Bruggen”. Net als veel andere stalen bruggen uit de jaren ’70 vertoont de Galecopperbrug vermoeiingsverschijnselen.

Bovendien is er nu meer verkeer dan tijdens de ontwikkeling werd voorzien en ook is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Met de renovatie van de Galecopperbrug wordt ook de doorvaarthoogte voor scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal vergroot. Schepen worden steeds groter en vervoeren meer containers. Op termijn moet de hele vaarroute tussen de Rijn en Amsterdam geschikt zijn voor schepen met een hoogte van maximaal 9.10 meter, wat het mogelijk maakt om vier lagen containers te vervoeren. De Galecopperbrug wordt om deze reden enkele tientallen centimeters verhoogd.

Rijkswaterstaat heeft aannemersbedrijf KWS Infra, onderdeel van VolkerWessels, opdracht gegeven om de Galecopperbrug (A12) te renoveren. De renovatie verlengt de levensduur van de brug over het Amsterdam Rijnkanaal met dertig jaar. De opdracht is gegund voor een bedrag van circa 80 miljoen euro. Het werk wordt uitgevoerd onder de naam “combinatie Galecom”. KWS Infra werkt daarin samen met Mercon, Hollandia en CT-de Boer.

Om te bevestigen dat het geotechnisch draagvermogen van de funderingspalen aan het ontwerp voldoet en dat de paalkopzakking na het aanbrengen van de palen niet groter is dan toegestaan, worden een tweetal proefbelastingen uitgevoerd om het draagvermogen en de verwachte paalkopzakking te verifiëren.

APTS en GSNED/BMNED

Deze proefbelastingen worden uitgevoerd door APTS, de alliantie tussen IFCO Funderingsexpertise bv en GSNED / BMNED. Er worden een tweetal statische paaltesten uitgevoerd, variërend van 660 ton tot 750 ton. Beide paaltesten zijn volledig geïnstrumenteerd (klasse A – kracht- en vervormingsgestuurd), waardoor het last-zakkingsgedrag met inbegrip van de verdeling schachtwrijving en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef kan worden vastgesteld.

GSNED draagt zorg voor de volledige uitvoering voor, tijdens en na de test. Daarbij gaat het om het installeren van de meetinstrumenten in de paal, het uitvoeren van controlesonderingen, het aan- afvoeren van 800 ton ballast per schip, het aan- afvoeren van 4 vrachten dragline-schotten voor het stabiel opbouwen van de testopstelling en het opbouwen van de testopstelling zelf.
I.v.m. de slechte draagkracht van de bovengrond werden beide testopstellingen overdag opgebouwd en werd aansluitend heel de nacht door de test uitgevoerd. Na het succesvol uitvoeren van beide testen heeft GSNED alle materialen weer afgevoerd en het terrein netjes in de oorspronkelijke staat terug opgeleverd.

Facts & Figures

  • Statische paaltesten

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen