Herinrichting haven van Wanssum

In de jaren ‘30 is in de oude Maasarm bij Wanssum een haven uitgegraven die thans van regionale betekenis is: (grondstoffen voor) veevoeders, zand, grind, suikerbieten en organische mest. In 1997 werden in de haven ruim 1.7 miljoen ton goederen gelost en geladen. De werkhaven wordt gekarakteriseerd door robuuste bedrijfsgebouwen en silo’s. 

 

Nabij de kern van het dorp is in de havenkom een jachthaven ontwikkeld. Rondom deze haven is sprake van diverse functies: bedrijven, horeca, detailhandel. De jachthaven kent voornamelijk vaste ligplaatsen (ca. 150) en wordt gebruikt door zeilers, waterskiërs, jetskiërs en een rondvaartboot.

Ten behoeve van de geplande herinrichting van de haven van Wanssum worden door GSNED, in opdracht van Waterschap Peel en Maas een 14-tal sonderingen uitgevoerd in de haven. De sonderingen zullen worden uitgevoerd tot een diepte van 15 meter minus waterbodem, de waterdiepte varieert van ca. 2,5 meter tot ca. 5,5 meter.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen