Nieuwbouw loods Verspaning Sas van Gent

BMNED verzorgt in opdracht van Cordeel Nederland bv het funderingsadvies en de betonberekeningen en -tekeningen van gebouw- en machinefundatie.

In verband met de zeer strenge vervormingseisen zoals gesteld aan de machinefundatie wordt de machinefundatie voorbelast om zettingen van de ondergrond gedurende de levensduur van de machine tot een minimum te beperken. Deze voorbelasting van ca. 740 ton, bestaande uit betonelementen, is door onze veldwerkafdeling GSNED aangebracht. Naast het aanbrengen van de voorbelasting is GSNED ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de sondeerwerkzaamheden.

In dit project wordt naast de hoofdaannemer tevens de bouwheer door BMNED ter zijde gestaan. BMNED voorziet Verspaning Sas van Gent bv van technisch advies op het gebied van staalconstructies.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen