Exeter Park Świebodzin, Polen

Exeter Świebodzin is een distributie centrum met een geplande oppervlakte van 122.068 m2 welke moderne opslagruimte zal bieden. Het distributiecentrum is gelokaliseerd nabij het S3/A2 knooppunt. Exeter Świebodzin biedt goede omstandigheden voor distributie binnen Polen, Duitsland en de Centraal en Oost-Europese regionen. Er zijn 3 bouwstadia. Het eerste stadium vind plaats in het 4e kwartaal van 2017, zijnde het zoneringsplan voor magazijnen en lichte industrie.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen
Nieuwe drinkwaterleiding tussen Kapelle en Goes