82 sondering in de Scaldiahaven te Nieuwdorp

GSNED krijgt wederom opdracht voor het uitvoeren van 82 sonderingen voor de bouw van diverse nieuwe opslaghallen op het terrein van Verbrugge aan de Scaldiahaven te Nieuwdorp.
 

Cordeel is de hoofdaannemer van de te bouwen loodsen. Vanwege wijzigingen in de indeling van het terrein moesten er met spoed extra sonderingen uitgevoerd worden, GSNED heeft daarom twee van haar machines vrijgemaakt en in 3 dagen tijd de sonderingen uitgevoerd.
Alle sonderingen werden uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef en
doorgezet tot een diepte van 20 meter –maaiveld.
Ons adviesbureau ( www.bmned.com ) maakt de constructieberekeningen en het funderingsadvies.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen