30 sonderingen in Hoofddorp

Voor de bouw van een nieuw sportcentrum maakt GSNED 30 sonderingen aan de Bennebroekerweg te Hoofddorp.
 

Alle sonderingen worden uitgevoerd met meting van conusweerstand, de lokale kleef en registratie van de waterspanning.
De sonderingen voor de zettingsberekeningen voor de voorbelasting worden doorgedrukt tot een diepte van 15 meter, de sonderingen voor de funderingen worden doorgedrukt tot een diepte van 30 meter.
Omdat er zo snel mogelijk gestart moet worden met het aanbrengen van de voorbelasting moeten de sonderingen in 2 twee fases uitgevoerd worden omdat er in het nog aanwezige gronddepot niet gesondeerd kan worden.
Ons adviesbureau ( www.bmned.com ) verzorgt al het geotechnisch advieswerk, hierbij gaat het om advisering m.b.t. de toe te passen bouwkuip, de grondwateronttrekking en de toe te passen fundatie onder het gebouw.
Tot slot zal een studie worden gedaan naar de stabiliteit van een nieuw aan te leggen aarden wal en de invloed hiervan op de omgeving.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen