10 sonderingen Bergen op zoom

Voor inrichtingsplan ‘Lindonk’, gesitueerd nabij de Spoorbaan te Bergen op Zoom heeft GSNED 10 sonderingen gemaakt voor het uitvoeren van een stabiliteitsstudie.
 

Er ligt hier al een groot natuurgebied, met een aarden wal erlangs. Aan de oostzijde van de wal is een landbouwperceel ter beschikking gekomen wat bij het natuurgebied betrokken gaat worden.
Het ligt in de lijn der bedoelingen de naastgelegen sloot breder te maken met een zeer flauw talud, zodat de dieren door de sloot kunnen lopen. Door ons adviesbureau ( www.bmned.com ) zal een studie worden gedaan naar de stabiliteit van de aarden wal als gevolg van het verbreden van de sloot.
Van de 10 sonderingen, welke allen werden uitgevoerd met meting van conusweerstand en lokale kleef zijn er 5 gesitueerd langs de sloot en doorgezet tot een diepte van 15 meter, de 5 andere sonderingen zijn bovenop de aarden wal verricht en werden doorgezet tot een diepte van 18 meter.
Naast de sondeerwerkzaamheden heeft GSNED een aantal profielmetingen gedaan om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie.

Gerelateerde projecten

Watersonderingen in de Kraayerthaven Vlissingen
Sonderingen te Hillegersberg, Rotterdam
Jachthaven Goes
Fietsonderdoorgang Sint-Lievenpoort te Gent
Hollandse IJsselkering
Sonderingen van 70 meter voor Sluishuis Amsterdam
Groot Onderhoud Vaarwegen
3 bruggen in gebied 'Schateiland' te Almere Stad
Ledeganckkaai te Antwerpen, België
All Weather Terminal ArcelorMittal te Gent, België
Sonderingen kanaal Gent-Terneuzen
DC Defensiedok Nieuwegein
Exeter Park Świebodzin, Polen
Nieuwe Sluis Terneuzen - tijdelijke huisvesting Oliehandel De Lege
DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Sonderingen Galgenweel te Antwerpen
Palm Paper King’s Lynn
Strekdammen Baalhoek en Knuitershoek
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee - deelopdracht 2
Sonderingen Strand East, Londen
35 Tons sonderingen vanaf het water, Antwerpen
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Baggeren Landelijk gebied Goeree-Overflakkee
Baggeren watergangen