Aluminium kippers 60m3

Deze aluminium volume kippers zijn ideaal voor het transport van losgestorte agrarische producten. Door zijn lage eigengewicht kan een laag combinatiegewicht worden gerealiseerd. Bij een bruto combinatiegewicht van 50 ton is een laadvermogen realiseerbaar van maar liefst 35 ton. Door de meesturende achterste as is de wendbaarheid zeer groot waardoor deze trailers breed inzetbaar zijn.