Statische paaltesten

Gebouwen worden steeds groter en funderingstechnieken steeds complexer. Daarnaast krijgt een fundering, afhankelijk van de grondsoort, altijd met diverse krachten te maken. Deze krachten beïnvloeden de draagkracht van funderingspalen. Om funderingen en vooral de nieuwste funderingstechnieken op de juiste wijze te testen kan een statische paaltest een uitkomst zijn. Met een dergelijke test wordt een horizontale draagbalk op een aantal funderingspalen geplaatst. De druk op deze balk wordt opgevoerd en zo ontstaan er steeds hogere krachten op de palen. Door deze krachten ontstaan er bewegingen in de palen, welke gemeten worden. Zo wordt nauwgezet de draagkracht van de funderingspalen gemeten en is duidelijk te rapporteren hoe deze reageert op bepaalde krachten. Deze testwijze neemt relatief veel tijd in beslag, maar geeft daarentegen nauwkeurige en volledige resultaten welke gebruikt kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van de bouwwerkzaamheden.
GSNED bezit de benodigde ervaring en materialen en kan deze statische paaltesten voor u uitvoeren.