Magnetisch veld

Magnetometer sonderingen worden toegepast voor de detectie van in de ondergrond aanwezige ijzerhoudende objecten. Het meetprincipe van de magnetometer is gebaseerd op dedetectievanmagnetische onregelmatigheden welke door ijzerhoudende objecten worden veroorzaakt. Door deze lokale afwijking van het totale magnetische veld te meten, kan de locatie van geleidende objecten en lagen nauwkeurig worden bepaald. De grootte van de gemeten afwijking is proportioneel aan de hoeveelheid ijzerhoudend metaal in de ondergrond.

Toepassingen waarbij de magnetometer kan worden toegepast zijn o.a.:

  • Het bepalen van damwand- en/of paallengtes (bij gewapende palen);
  • Het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE), zoals bijv. vliegtuigbommen, mortieren, granaten;
  • Het opsporen van metaalhoudende kabels en leidingen en/of elektriciteit voerende leidingen.

Tijdens de uitvoering van de magnetometer sondering kunnen ook de standaard sondeerparameters zoals puntweerstand, kleef en helling worden meegenomen. Desgewenst kan ook de waterspanning worden geregistreerd. Door deze gelijktijdige registratie van geotechnische parameters en het magnetisch veld kan worden aangegeven in welke grondlagen de eventuele metalen voorwerpen zich bevinden. Daarnaast kan de verkregen informatie worden gebruikt voor het uitvoeren van diverse geotechnische studies.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.