Handsonderingen

In een klein land als Nederland zijn toch erg grote verschillen in het draagvermogen van de bodem te zien. Zo is bijvoorbeeld een veengebied veel onstabieler dan een zandgrond en heeft kleigrond weer een heel andere samenstelling. Voor de aanleg van wegen of de bouw van huizen of bedrijfspanden is een juist draagvermogen van de grond een vereiste Het kan daarom noodzakelijk zijn om de bodem te verdichten.

Na deze verdichtingwerkzaamheden of na het aanbrengen van grondverbeteringen dient de draagkracht van de bodem te worden gecontroleerd. GSNED maakt voor deze metingen gebruik van een handsondering. Dit is een ondiepe sondering die uitgevoerd met een handsondeerapparaat. 

Onze geotechnische medewerkers hebben een jarenlange ervaring in het uitvoeren van handsonderingen en kunnen aan de hand van de meetgegevens een advies uitbrengen met betrekking tot de bodemdichtheid. 

Volgens de traditionele methode wordt er door middel van een steekring een kleine hoeveelheid grond weggenomen die vervolgens laboratorisch wordt onderzocht. In vergelijking met deze methode is een handsondering een veel snellere en voordeligere methode.

Naast de plaatselijke bodemcontrole na verdichtingwerkzaamheden verzorgt GSNED de handsonderingen ook voor andere doeleinden, waaronder: 

  • algemeen bodemkundig onderzoek;
  • funderingsadviezen;
  • opsporen van verdichte bodemlagen.