Sonderingen

op het land én water

Door het uitvoeren van een of meer sonderingen kan op een relatief goedkope manier de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie worden vastgesteld en vergeleken met datgene wat is vermeld op regionaal geologisch en geohydrologisch kaartmateriaal. 

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen o.a. de indringingsweerstand, plaatselijke kleef, hellingshoek, waterspanning, elektrische geleidbaarheid en/of magnetisch veld worden geregistreerd. Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. 

GSNED beschikt over een diversiteit aan materieel zodat op vrijwel elke situatie kan worden ingespeeld, zowel op het land als op of in het water.

Sonderingswerkzaamheden

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen voor uw project de volgende gegevens worden geregistreerd, namelijk:

Onze sonderingen worden, indien de omgevingstoestanden dit toelaten, standaard ingemeten m.b.v. van DGPS (x- en y-coördinaat t.o.v. het RD-stelsel, z-coördinaat t.o.v. NAP). Mocht er geen GPS-signaal aanwezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezigheid van begroeiing en/of bebouwing of op verzoek van de opdrachtgever dan kan ingemeten worden m.b.v. een Total Station of zal de maaiveldhoogte worden gemeten middels een waterpasinstrument en de locatie m.b.v. een meetlint. Indien mogelijk wordt de grondwaterstand gemeten in het sondeergat.

Diversiteit aan materieel

Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. Sonderingen zijn derhalve een zeer belangrijk, doch relatief goedkoop hulpmiddel om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige geohydrologische of grondmechanische studie.

GSNED beschikt over een diversiteit aan materieel zodat op vrijwel elke situatie kan worden ingespeeld, zowel op het land als op of in het water.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

  • Nieuwe Sluis Terneuzen

    In Terneuzen wordt druk gebouwd aan een Nieuwe Sluis Terneuzen. Met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 16,44 meter wordt de Nieuwe Sluis een van de grootste sluizen ter wereld. Qua afmetingen is de Terneuzense sluis vergelijkbaar met de sluizen in het Panamakanaal, maar net wat kleiner dan de Kieldrechtsluis bij Antwerpen (in 2016 in gebruik genomen) en de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die begin 2022 wordt opgeleverd.

  • GSNED is GMP+ gecertificeerd

    Wat is GMP+ certificering?
    Bedrijven uit de diervoedersector kunnen overgaan tot de Good Manufacturing / Managing Practice. Deze regeling, beter bekend als de GMP-regeling, maakt het voor bedrijven aantoonbaar dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan bovenwettelijke eisen, overeengekomen met ketenpartijen. Deze regeling is met name bedoeld voor levensmiddelenbedrijven die restproducten afzetten in de diervoedersector.