Sonderingen

op het land én water

Door het uitvoeren van een of meer sonderingen kan op een relatief goedkope manier de bodemopbouw ter plaatse van de projectlocatie worden vastgesteld en vergeleken met datgene wat is vermeld op regionaal geologisch en geohydrologisch kaartmateriaal. 

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen o.a. de indringingsweerstand, plaatselijke kleef, hellingshoek, waterspanning, elektrische geleidbaarheid en/of magnetisch veld worden geregistreerd. Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. 

GSNED beschikt over een diversiteit aan materieel zodat op vrijwel elke situatie kan worden ingespeeld, zowel op het land als op of in het water.

Sonderingswerkzaamheden

Tijdens de sonderingswerkzaamheden kunnen voor uw project de volgende gegevens worden geregistreerd, namelijk:

Onze sonderingen worden, indien de omgevingstoestanden dit toelaten, standaard ingemeten m.b.v. van DGPS (x- en y-coördinaat t.o.v. het RD-stelsel, z-coördinaat t.o.v. NAP). Mocht er geen GPS-signaal aanwezig zijn, bijvoorbeeld door aanwezigheid van begroeiing en/of bebouwing of op verzoek van de opdrachtgever dan kan ingemeten worden m.b.v. een Total Station of zal de maaiveldhoogte worden gemeten middels een waterpasinstrument en de locatie m.b.v. een meetlint. Indien mogelijk wordt de grondwaterstand gemeten in het sondeergat.

Grafiekvorm

Afhankelijk van de gewenste parameters welke dienen te worden geregistreerd bij het uitvoeren van de sondering worden de sonderingen als volgt gepresenteerd:

  • In de klassieke grafiekvorm met daarin weergegeven de conusweerstand, de wrijvingsweerstand, het wrijvingsgetal, de hellingshoek, de waterspanning, de elektrische geleidbaarheid en/of magnetisch veld;
  • Als boorprofiel, afgeleid van de gedane metingen.

De genoemde afleiding kan op diverse manieren plaatsvinden (bijv. methode volgens P.K. Robertson, R.G. Campanella, D. Gillespie en J. Greigv, methode volgens A.C. Meigh, ...). Deze methoden zijn verder uitgewerkt en beschreven door T. Lunne, P.K. Robertson en J.J.M. Powell in hun naslagwerk 'Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice'. Een afleiding van de grondsoorten gebaseerd op de conusweerstand en het wrijvingsgetal geeft vooral beneden de grondwaterstand een goed beeld van de te verwachten bodemopbouw. Ter verkenning van de toplagen en de actuele grondwaterstand wordt geadviseerd tevens één of meerdere handboringen uit te voeren. Deze kunnen desgewenst worden afgewerkt als peilbuis en worden voorzien van dataloggers.

Diversiteit aan materieel

Aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en gedane afleidingen kunnen tal van bodemparameters worden vastgesteld welke op hun beurt noodzakelijke ingrediënten vormen voor diverse uit te voeren geotechnische berekeningen. Sonderingen zijn derhalve een zeer belangrijk, doch relatief goedkoop hulpmiddel om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige geohydrologische of grondmechanische studie.

GSNED beschikt over een diversiteit aan materieel zodat op vrijwel elke situatie kan worden ingespeeld, zowel op het land als op of in het water.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Actualiteiten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

  • GSNED18

    Begin 2019 mochten wij ons nieuwste vaartuig in gebruik nemen. De GSNED18 is het kleine broertje (of zusje) van de GSNED17 en is 8,00 meter lang en 3,15 meter breed. Een Weichai motor met 203 pk zorgt voor de aandrijving. Uiteraard is het scheepje voorzien van alle verlichting zoals een zoeklicht en navigatieverlichting evenals de benodigde veiligheids- en reddingsmiddelen zoals brandblussers, reddingsboeien en –vesten. Daarnaast zijn er 2 Tirfor lieren aan de voorzijde gemonteerd. Het eigen gewicht van de GSNED18 bedraagt ongeveer 8 ton.

  • Nieuwe website online!

    Met trots presenteren wij u onze nieuwe website. Een nieuwe mijlpaal binnen onze organisatie. Omdat tijd en ontwikkelingen niet stilstaan is onze nieuwe website weer helemaal van deze tijd en geschikt voor alle media.

    Naast nieuws en een selectie van onze projecten vindt u een overzicht van ons materieel en de diensten die wij aanbieden. Gaandeweg zullen wij meer toevoegen. De nieuwe site zal misschien even wennen zijn, maar is visueel aantrekkelijker dan de voorganger en een stuk gebruiksvriendelijker.